You need flash player!

Pobierz Adobe Flash Player

Dodatkowe usługi

Dla mniej wtajemniczonych webmasterów, którzy pragną stworzyć własną witrynę na bazie 4images, wykonuję instalację i modyfikację skryptu. Ponadto prowadzę bezpośrednie wsparcie witryny (administracja).

Promocja

HomeForum
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

MOD - Ostatnie komentarze
(1 przeglądających) (1) Gość
 • Strona:
 • 1

TEMAT: MOD - Ostatnie komentarze

MOD - Ostatnie komentarze 8 lata, 1 miesiąc temu #13

 • andreoid
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 29
 • Oklaski: -1
oryginalny tytuł [MOD] Last comments
Autor: V@no
Wersja: v1.2
Kompatybilne z 4images wersją 1.7 - 1.7.9

Modyfikacja wyświetla dowolną ilość ostatnio wpisanych komentarzy na stronie startowej galerii.

Demo

Instalacja: ... Łatwa
Czas: ......... około 30 minut

Zmienione zostaną pliki:
index.php
/lang/polish/main.php
/templates/twoj_szablon/home.html

Nowe pliki:
templates/twoj_szablon/last_comment_bit.html

Krok 1
Otwórz plik index.php i odszukaj
//-----------------------------------------------------
//--- Print Out ---------------------------------------
//-----------------------------------------------------

Przed tym kodem dodaj
//----------------------------------------
//------ START MOD LAST COMMENTS ---------
//----------------------------------------
//Settings
$num = 5; //how many comments to show
$thumb_size = 48; //max dim of thumbnails in pixels
$text_len = 200; //max lenght of the text to show (bbcode and html are counted too)
//End settings
 
$last_comments = "";
$additional_sql = "";
if (!empty($additional_image_fields))
{
foreach ($additional_image_fields as $key => $val)
{
$additional_sql .= ", i.".$key;
}
}
if (!empty($additional_user_fields))
{
foreach ($additional_user_fields as $key => $val)
{
$additional_sql .= ", s.".$key." as comment_".$key.", u.".$key." as image_user_".$key;
}
}
$sql = "SELECT c.image_id, c.comment_id, c.user_id as comment_user_id, c.user_name as guest_user_name, c.comment_headline, c.comment_text, c.comment_date, i.cat_id, i.user_id, i.image_name, i.image_media_file, i.image_thumb_file".get_user_table_field(", u.", "user_name")." as user_name".get_user_table_field(", s.", "user_name")." as comment_user_name $additional_sql
FROM "
.COMMENTS_TABLE." c
LEFT JOIN "
.IMAGES_TABLE." i ON i.image_id = c.image_id
LEFT JOIN "
.USERS_TABLE." u ON ".get_user_table_field("u.", "user_id")." = i.user_id
LEFT JOIN "
.USERS_TABLE." s ON ".get_user_table_field("s.", "user_id")." = c.user_id
WHERE i.image_active = 1 AND i.image_allow_comments = 1 AND i.cat_id NOT IN ("
.get_auth_cat_sql('auth_readcomment', 'NOTIN').") AND i.cat_id NOT IN (".get_auth_cat_sql('auth_viewcat', 'NOTIN').") AND i.cat_id NOT IN (".get_auth_cat_sql('auth_viewimage', 'NOTIN').")
ORDER BY c.comment_date DESC
LIMIT "
.$num;
$result = $site_db->query($sql);
$bgcounter = 1;
while ($row = $site_db->fetch_array($result))
{
$row_bg_number = ($bgcounter++ % 2 == 0) ? 1 : 2;
if (empty($row['image_thumb_file']))
{
$thumb_file = ICON_PATH."/".get_file_extension($row['image_media_file']).".gif";
}
else
{
$thumb_file = (is_remote($row['image_thumb_file'])) ? $row['image_thumb_file'] : ROOT_PATH.THUMB_DIR."/".$row['cat_id']."/".$row['image_thumb_file'];
}
$thumb_info = @getimagesize($thumb_file);
$width = ($thumb_info[0]) ? $thumb_info[0] : $thumb_size;
$height = ($thumb_info[1]) ? $thumb_info[1] : $thumb_size;
if ($width > $thumb_size && $height > $thumb_size)
{
$ratio = $width / $height;
if ($ratio > 1) {
$new_width = $thumb_size;
$new_height = round(($thumb_size/$width) * $height);
}else {
$new_width = round(($thumb_size/$height) * $width);
$new_height = $thumb_size;
}
}
else
{
$new_width = $width;
$new_height = $height;
}
$view_image = true;
$thumb = "<img src=\"".$thumb_file."\" border=\"".$config['image_border']."\" width=\"".$new_width."\" height=\"".$new_height."\" alt=\"".$row['image_name']."\" />";
/*
$view_image = check_permission('auth_viewcat', $row['cat_id']);
$thumb = "<img src=\"".$thumb_file."\"".(($view_image) ? "" : " onClick=\"alert('".(($lang['auth_alert'][$cat_id]) ? $lang['auth_alert'][$cat_id] : $lang['auth_alert']['default'])."');\"")." border=\"".$config['image_border']."\" width=\"".$new_width."\" height=\"".$new_height."\" alt=\"".$row['image_name']."\" />";
*/

$image_user_name = ($row['user_id'] != GUEST) ? $row['user_name'] : $lang['userlevel_guest'];
$image_user_url = ($row['user_id'] != GUEST) ? $site_sess->url(ROOT_PATH."member.php?action=showprofile&amp;user_id=".$row['user_id']) : "";
$comment_user_name = ($row['comment_user_id'] == GUEST) ? ((empty($row['guest_user_name'])) ? $lang['userlevel_guest'] : $row['guest_user_name']) : $row['comment_user_name'];
$comment_user_url = ($row['comment_user_id'] != GUEST) ? $site_sess->url(ROOT_PATH."member.php?action=showprofile&amp;user_id=".$row['comment_user_id']) : "";
$text = $row['comment_text'];
if (strlen($text) > $text_len)
{
$text = substr($text, 0, $text_len)." ...";
}
$site_template->register_vars(array(
"last_comments_more" => "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."member.php?action=showcomments", "&")."\" style=\"color:#fcdc43;\">".$lang['last_comments_more']." &raquo;</a>",
"comment_image" => ($view_image) ? "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."details.php?".URL_IMAGE_ID."=".$row['image_id'])."\">".$thumb."</a>" : $thumb,
"comment_guest" => ($row['comment_user_id'] == GUEST && !empty($row['guest_user_name'])) ? $lang['userlevel_guest'] : "",
"comment_image_name" => ($view_image) ? "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."details.php?".URL_IMAGE_ID."=".$row['image_id'])."\">".stripslashes($row['image_name'])."</a>" : stripslashes($row['image_name']),
"image_cat_name" => (check_permission('auth_viewcat', $row['cat_id'])) ? "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."categories.php?".URL_CAT_ID."=".$row['cat_id'])."\">".$cat_cache[$row['cat_id']]['cat_name']."</a>" : $cat_cache[$row['cat_id']]['cat_name'],
"image_user_name" => ($image_user_url) ? "<a href=\"".$image_user_url."\">".$image_user_name."</a>" : $image_user_name,
"image_user_url" => $image_user_url,
"image_user_id" => $row['user_id'],
"comment_user_name" => ($comment_user_url) ? "<a href=\"".$comment_user_url."\">".$comment_user_name."</a>" : $comment_user_name,
"comment_user_url" => $comment_user_url,
"comment_user_id" => $row['comment_user_id'],
"comment_headline" => format_text($row['comment_headline'], 0, $config['wordwrap_comments'], 0, 0),
"comment_text" => format_text($text, $config['html_comments'], $config['wordwrap_comments'], $config['bb_comments'], $config['bb_img_comments']),
"comment_date" => format_date($config['date_format']." ".$config['time_format'], $row['comment_date']),
"comment_image_openwindow" => ($view_image) ? "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."details.php?".URL_IMAGE_ID."=".$row['image_id'])."\" onclick=\"opendetailwindow()\" target=\"detailwindow\">".$thumb."</a>" : $thumb,
"comment_image_name_openwindow" => ($view_image) ? "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."details.php?".URL_IMAGE_ID."=".$row['image_id'])."\" onclick=\"opendetailwindow()\" target=\"detailwindow\">".stripslashes($row['image_name'])."</a>" : stripslashes($row['image_name']),
"row_bg_number" => $row_bg_number
));
$additional_field_array = array();
if (!empty($additional_image_fields))
{
foreach ($additional_image_fields as $key => $val)
{
$additional_field_array[$key] = (!empty($row[$key])) ? format_text($row[$key], 1) : REPLACE_EMPTY;
$additional_field_array['lang_'.$key] = $val[0];
}
}
if (!empty($additional_user_fields))
{
foreach ($additional_user_fields as $key => $val)
{
$additional_field_array["comment_".$key] = (!empty($row["comment_".$key])) ? format_text($row["comment_".$key], 1) : REPLACE_EMPTY;
$additional_field_array["image_user_".$key] = (!empty($row["image_user_".$key])) ? format_text($row["image_user_".$key], 1) : REPLACE_EMPTY;
$additional_field_array['lang_user_'.$key] = $val[0];
}
}
if (!empty($additional_field_array))
{
$site_template->register_vars($additional_field_array);
}
$last_comments .= $site_template->parse_template("last_comment_bit");
}
/*
if (empty($last_comments))
{
$last_comments = $lang['no_comments'];
}
*/

$site_template->register_vars(array(
"lang_last_comments" => $lang['last_comments'],
"lang_all_comments" => $lang['all_comments'],
"lang_last_pic" => $lang['last_pic'],
"lang_last_name" => $lang['last_name'],
"lang_category" => $lang['category'],
"lang_by" => $lang['by'],
"lang_description" => $lang['description'],
"last_comments" => $last_comments
));
//----------------------------------------
//--------- START MOD LAST COMMENTS ------
//----------------------------------------


Krok 2
Otwórz plik main.php, ścieżka /lang/polish/main.php i odszukaj (na samym końcu)
?>

Przed tym kodem dodaj
//---------------------------------------------------
//--------- MOD LAST COMMENTS -----------------------
//---------------------------------------------------
$lang['last_comments'] = "5 Ostatnich komentarzy";
$lang['last_comments_more'] = "Wiecej komentarzy";
$lang['all_comments'] = "Wszystki komentarze";
$lang['last_pic'] = "Foto:";
$lang['last_name'] = "Tytuł:";
$lang['by'] = "Kto i kiedy:";


Krok 3

Otwórz plik home.html, ścieżka /templates/twoj_szablon/home.html i w dogodnym dla Ciebie miejscu wpisz ten kod
	{if last_comments}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tr>
<td class="head1">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr>
<td class="head1" valign="top">{lang_last_comments}</td>
<td class="head1" valign="top" align="right">{last_comments_more}</td>
</tr>
<tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" class="row2">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr>
<td valign="top" width="10%" rowspan="1"><strong>{lang_last_pic}</strong></td>
<td valign="top" width="12%" rowspan="1"><strong>{lang_last_name}</strong></td>
<td valign="top" width="12%" rowspan="1"><strong>{lang_category}</strong></td>
<td valign="top" width="20%" rowspan="1"><strong>{lang_by}</strong></td>
<td valign="top" width="46%" rowspan="1"><strong>{lang_description}</strong></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<td colspan="2" valign="top" class="row2">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">{last_comments}</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
{endif last_comments}


Krok 4

Stwórz nowy plik last_comment_bit.html, ścieżka templates/twoj_szablon/last_comment_bit.html
 <tr>
<td valign="top" class="row2">
 
<table width="100%" style="border-top:1px solid #999999;"cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="10%">{comment_image}</td>
<td valign="top" width="12%">{comment_image_name}</td>
<td valign="top" width="12%">[{image_cat_name}]</td>
<td valign="top" width="20%">przez: {comment_user_name}{if comment_guest} ({comment_guest}){endif comment_guest}<br>dnia: {comment_date}</td>
<td valign="top" width="46%"><div style="border-bottom:1px dotted #999999; padding:4px 0 4px 0; margin-bottom:4px;">{comment_headline}</div>{comment_text}</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>

Plik last_comment_bit.html jest tylko przykładem i można go dopasować do własnej strony, wykorzystując zmienne poniżej.

Objaśnienie użytych zmiennych:
1. dla kodu dodanego do /templates/twoj_szablon/home.html

{lang_last_comments} - tytuł "5 Ostatnich komentarzy"
{last_comments} - lista ostatnich komentarzy
{last_comments_more} - link "Więcej komentarzy" (odnośnik do MOD'u Wszystkie komentarze)

2. dla kodu /templates/twoj)szablon/last_comment_bit.html

{comment_image} - miniatura komentowanego zdjęcia
{comment_guest} - tekst "Gość" w przypadku kiedy autorem komentarza jest gość
{comment_image_name} - tytuł (nazwa) komentowanego zdjęia
{image_cat_name} - kategoria komentowanego zdjęcia
{image_user_name} - autor komentowanego zdjęcia
{comment_user_name} - zarejestrowany autor komentarza
{comment_user_id} - ID: zarejestrowany autor komentarza
{comment_headline} - tytuł komentarza
{comment_text} - tekst komentarza
{comment_date} - data i czas kiedy wpisano komentarz

Ten obraz jest ukryty dla gości. Zaloguj się lub zarejestruj aby go zobaczyć.
Chciałbym zmienić świat, ale Bóg nie dał mi kodu źródłowego ...!
Ten obraz jest ukryty dla gości. Zaloguj się lub zarejestruj aby go zobaczyć.
Ostatnio zmieniany: 8 lata, 1 miesiąc temu przez andreoid.

Odp: MOD - Ostatnie komentarze 7 lata temu #56

 • Pawel_el
 • Offline
 • Świeżak
 • Posty: 10
 • Oklaski: -1
Poproszę plik do pobrania dla wersji 1.7.10 z góry dziękuję!

Odp: MOD - Ostatnie komentarze 4 lata, 10 mies. temu #84

 • Piotr5286
 • Offline
 • Świeżak
 • Posty: 9
 • Oklaski: 0
Gdzie wkleić kod by był wyświetlany pod nowymi zdjęciami?
 • Strona:
 • 1
Wygenerowano w 0.56 sekundy

Najnowsze szablony

Great Docs and SupportBrak wiadomości

więcej...

Najnowsze modyfikacje

Native RTL SupportMOD - Komentarze użytkownika
Modyfikacja pozwala na wyświetlenie wszystkich komentarzy zredagowanych przez tego samego użytkownika. Link zainstalowany w profilu użytkownika, oraz w szablonach komentarzy wyświetlanych na stronach szczegółowych poszczególnych zdjęć pokaże wszystkie komentarze danego użytkownika.

więcej...