You need flash player!

Pobierz Adobe Flash Player

Dodatkowe usługi

Dla mniej wtajemniczonych webmasterów, którzy pragną stworzyć własną witrynę na bazie 4images, wykonuję instalację i modyfikację skryptu. Ponadto prowadzę bezpośrednie wsparcie witryny (administracja).

Promocja

HomeForum
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

MOD - Komentarze użytkownika
(1 przeglądających) (1) Gość
 • Strona:
 • 1

TEMAT: MOD - Komentarze użytkownika

MOD - Komentarze użytkownika 12 lata, 1 miesiąc temu #15

 • andreoid
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 29
 • Oklaski: -1
Oryginalny tytuł [MOD] Show user's comments from his profile
Autor: V@no
Wersja:
Kompatybilne z 4images wersją 1.7 - 1.7.9

Demo

Modyfikacja pozwala na wyświetlenie wszystkich komentarzy zredagowanych przez tego samego użytkownika. Link zainstalowany w profilu użytkownika, oraz w szablonach komentarzy wyświetlanych na stronach szczegółowych poszczególnych zdjęć pokaże wszystkie komentarze danego użytkownika.

Zmienione zostaną pliki:
member.php
/lang/polish/main.php
/templates/<yourtemplate>/member_profile.html

Nowe pliki:
member_comment_bit.html

Krok 1

Otwórz plik member.php i odszukaj
  $site_template->register_vars(array(
"user_id" => $user_row['user_id'],
"user_name" => (isset($user_row['user_name'])) ? format_text($user_row['user_name'], 2) : REPLACE_EMPTY,

i pod tym kodem dodaj
// ----------------------------------------------------------------
// ------- Start [Mod] Show user's comments from his profile ------
// ----------------------------------------------------------------
"lang_show_user_comments" => $lang['show_user_comments'],
"url_show_user_comments" => $site_sess->url(ROOT_PATH."member.php?action=showcomments&user_id=".$user_row['user_id']),
// ----------------------------------------------------------------
// ------- End [Mod] Show user's comments from his profile --------
// ----------------------------------------------------------------

Dalej odszukaj
//-----------------------------------------------------
//--- Clickstream -------------------------------------
//-----------------------------------------------------

Przed tym kodem dodaj
// ----------------------------------------------------------------
// ------- Start [Mod] Show user's comments from his profile ------
// ----------------------------------------------------------------
 
if ($action == "showcomments") {
 
if (isset($HTTP_GET_VARS[URL_USER_ID]) || isset($HTTP_POST_VARS[URL_USER_ID])) {
$user_id = (isset($HTTP_GET_VARS[URL_USER_ID])) ? intval($HTTP_GET_VARS[URL_USER_ID]) : intval($HTTP_POST_VARS[URL_USER_ID]);
if (!$user_id) {
$user_id = GUEST;
}
}
else {
$user_id = GUEST;
}
 
$additional_sql = "";
$table_fields = $site_db->get_table_fields(USERS_TABLE);
foreach ($additional_user_fields as $key => $val) {
if (isset($HTTP_POST_VARS[$key]) && isset($table_fields[$key])) {
$additional_sql .= ", $key = '".un_htmlspecialchars(trim($HTTP_POST_VARS[$key]))."'";
}
}
$sql = "SELECT c.comment_id, c.image_id, c.user_id, c.user_name AS comment_user_name, c.comment_headline, c.comment_text, c.comment_ip, c.comment_date".get_user_table_field(", u.", "user_level").get_user_table_field(", u.", "user_name").get_user_table_field(", u.", "user_email").get_user_table_field(", u.", "user_showemail").get_user_table_field(", u.", "user_invisible").get_user_table_field(", u.", "user_joindate").get_user_table_field(", u.", "user_lastaction").get_user_table_field(", u.", "user_comments").get_user_table_field(", u.", "user_homepage").get_user_table_field(", u.", "user_icq").$additional_sql."
FROM "
.COMMENTS_TABLE." c
LEFT JOIN "
.USERS_TABLE." u ON (".get_user_table_field("u.", "user_id")." = c.user_id)
WHERE c.user_id = $user_id
ORDER BY c.comment_date DESC, c.image_id ASC"
;
$result = $site_db->query($sql);
$comment_row = array();
while ($row = $site_db->fetch_array($result)) {
$comment_row[] = $row;
}
$site_db->free_result($result);
$num_comments = sizeof($comment_row);
if (!$num_comments) {
$comments = "<TABLE width=\"100%\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" class=\"bordercolor\"><tr><td class=\"commentrow1\" colspan=\"2\">".$lang['member_no_comments']."</td></tr></table>";
}
else {
$comments = "";
$bgcounter = 0;
$comments ="<TABLE width=\"100%\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" class=\"bordercolor\">\n<TR>\n<TD>\n<TABLE width=\"100%\" border=\"0\" cellpadding=\"3\" cellspacing=\"1\">\n";
$current = "";
for ($i = 0; $i < $num_comments; $i++) {
$image_id = $comment_row[$i]['image_id'];
$sql = "SELECT i.image_id, i.cat_id, i.image_name, c.cat_name, i.image_media_file, i.image_thumb_file, i.image_allow_comments
FROM ("
.IMAGES_TABLE." i, ".CATEGORIES_TABLE." c)
LEFT JOIN "
.USERS_TABLE." u ON (".get_user_table_field("u.", "user_id")." = i.user_id)
WHERE i.image_id = $image_id AND c.cat_id = i.cat_id"
;
$image_row = $site_db->query_firstrow($sql);
$cat_id = (isset($image_row['cat_id'])) ? $image_row['cat_id'] : 0;
$image_allow_comments = (check_permission("auth_readcomment", $cat_id)) ? $image_row['image_allow_comments'] : 0;
if ($image_allow_comments == 1){
if ($current != $comment_row[$i]['image_id']) {
$comments .= ($i == 0) ? "" : "</TABLE>\n</TD>\n</TR>\n</TABLE>\n<br>\n<TABLE width=\"100%\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" class=\"bordercolor\">\n<TR>\n<TD>\n<TABLE width=\"100%\" border=\"0\" cellpadding=\"3\" cellspacing=\"1\">\n";
$same = 1;
}else{
$same = 0;
}
$row_bg_number = ($bgcounter++ % 2 == 0) ? 1 : 2;
 
$comment_user_name = htmlspecialchars($comment_row[$i]['comment_user_name']);
$comment_user_info = $lang['userlevel_guest'];
 
$comment_user_id = $comment_row[$i]['user_id'];
$user_row_comment = get_user_info($comment_user_id);
if (isset($comment_row[$i][$user_table_fields['user_name']]) && $comment_user_id != GUEST) {
$comment_user_name = htmlspecialchars($comment_row[$i][$user_table_fields['user_name']]);
 
$comment_user_info .= "<br />";
}
 
$comment_user_ip = ($user_info['user_level'] == ADMIN) ? $comment_row[$i]['comment_ip'] : "";
 
$admin_links = "";
if ($user_info['user_level'] == ADMIN) {
$admin_links .= "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."admin/index.php?goto=".urlencode("comments.php?action=editcomment&amp;comment_id=".$comment_row[$i]['comment_id']))."\" target=\"admin_edit\">".$lang['edit']."</a>&nbsp;";
$admin_links .= "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."admin/index.php?goto=".urlencode("comments.php?action=removecomment&amp;comment_id=".$comment_row[$i]['comment_id']))."\" target=\"admin_edit\">".$lang['delete']."</a>";
}
elseif ($is_image_owner) {
$admin_links .= ($config['user_edit_comments'] != 1) ? "" : "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."member.php?action=editcomment&amp;".URL_COMMENT_ID."=".$comment_row[$i]['comment_id'])."\">".$lang['edit']."</a>&nbsp;";
$admin_links .= ($config['user_delete_comments'] != 1) ? "" : "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."member.php?action=removecomment&amp;".URL_COMMENT_ID."=".$comment_row[$i]['comment_id'])."\">".$lang['delete']."</a>";
}
$show_link = (!check_permission("auth_viewcat", $cat_id) || !check_permission("auth_viewimage", $cat_id)) ? 0 : 1;
$site_template->register_vars(array(
"comment_image" => ($same) ? get_thumbnail_code($image_row['image_media_file'], $image_row['image_thumb_file'], $image_row['image_id'], $image_row['cat_id'], $image_row['image_name'], $mode, $show_link, 0, 1) : "",
"comment_image_name" => (!$show_link) ? $image_row['image_name'] : "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."details.php?".URL_IMAGE_ID."=".$comment_row[$i]['image_id'].((!empty($mode)) ? "&amp;mode=".$mode : ""))."\">".$image_row['image_name']."</a>",
"comment_cat_name" => (!check_permission("auth_viewcat", $cat_id)) ? $image_row['cat_name'] : "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."categories.php?".URL_CAT_ID."=".$cat_id)."\" class=\"smalltext\">".$image_row['cat_name']."</a>",
"comment_id" => $comment_row[$i]['comment_id'],
"comment_user_id" => $comment_user_id,
"comment_user_name" => $comment_user_name,
"comment_user_info" => $comment_user_info,
"comment_user_ip" => $comment_user_ip,
"comment_headline" => format_text($comment_row[$i]['comment_headline'], 0, $config['wordwrap_comments'], 0, 0),
"comment_text" => format_text($comment_row[$i]['comment_text'], $config['html_comments'], $config['wordwrap_comments'], $config['bb_comments'], $config['bb_img_comments']),
"comment_date" => format_date($config['date_format']." ".$config['time_format'], $comment_row[$i]['comment_date']),
"row_bg_number" => $row_bg_number,
"admin_links" => $admin_links
));
$comments .= $site_template->parse_template("member_comment_bit");
 
$current = $comment_row[$i]['image_id'];
}
} // end while
} //end else
$comments .= "</TABLE>\n</TD>\n</TR>\n</TABLE>\n";
$content = $comments;
$txt_clickstream = $lang['member_comments'].(($user_id == GUEST) ? $lang['userlevel_guest'] : '<a href="' . (!empty($url_show_profile) ? str_replace("{user_id}", $user_id, $url_show_profile) : $site_sess->url(ROOT_PATH."member.php?action=showprofile&amp;" . URL_USER_ID . "=" . $user_id)) . '">' . $comment_user_name . '</a>');
}
// ----------------------------------------------------------------
// ------- End [Mod] Show user's comments from his profile --------
// ----------------------------------------------------------------

Krok 2

Otwórz plik main.php, ścieżka /lang/polish/main.php i odszukaj (na samym końcu)
?>

Przed tym kodem dodaj
$lang['show_user_comments'] = "Wszystkie napisane komentarze";
$lang['member_comments'] = "Wszystkie napisane komentarze użytkownika &nbsp;";
$lang['user_comments'] = "Wszystkie napisane komentarze użytkownika";
$lang['member_no_comments'] = "Ten użytkownik nie komentował jeszcze żadnego zdjęcia.";

Krok 3

Otwórz plik member_profile.html, ścieżka /templates/twoj_szablon/member_profile.html i wstaw poniższy link w dogodne miejsce.
<a href="{url_show_user_comments}">&nbsp;&nbsp;{lang_show_user_comments}&nbsp;&nbsp;</a>

Krok 4

Stwórz nowy plik member_comment_bit.html, ścieżka templates/twoj_szablon/member_comment_bit.html
<tr>
<td class="commentrow{row_bg_number}" valign="top">
<B> {comment_image_name}</B><BR />
{comment_cat_name}<BR />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100" height="100" align="center">
<tr>
<td valign="middle" align="center">
{comment_image}
</td>
</tr>
</table>
{if comment_user_ip}<BR /><BR /><B>IP:</B> {comment_user_ip}{endif comment_user_ip}
</td>
<td width="100%" class="commentrow{row_bg_number}" valign="top">
<table width="100%" >
<tr>
<td valign="top"><B>{comment_headline}</B></td>
<td valign="top" align="right">{if admin_links}{admin_links}{endif admin_links}</td>
</tr>
</table>
<BR /><BR />
{comment_text}
</td>
</tr>
<tr>
<td class="commentrow{row_bg_number}" nowrap="nowrap" colspan="2">
{comment_date}
</td>
</tr>


Ten obraz jest ukryty dla gości. Zaloguj się lub zarejestruj aby go zobaczyć.


Dalsza część modyfikacji jest uwarunkowany instalacją MOD - Wszystkie komentarze
Krok 5

Otwórz plik comments_all.php i odszukaj
$comment_user_profile_link = ($comment_user_profile_link) ? "<a href=\"".$comment_user_profile_link."\">".$comment_user_name."</a>" : $comment_user_name;

i zaraz pod nim dodaj
$lang_user_comments = "Alle Kommentare des Users"; //Hier Wortlaut des Links
if ( $user_info['user_level'] == GUEST ) {
$comment_user_comments_link = "";
} else {
$comment_user_comments_link = $site_sess->url(ROOT_PATH."member.php?action=showcomments&amp;user_id=".$comment_user_id);
}
$comment_user_comments_link = ($comment_user_comments_link) ? "<a href=\"".$comment_user_comments_link."\">".$lang_user_comments."</a>" : $lang_user_comments ;


Dalej w comments_all.php odszukaj
"comment_user_name" => $comment_user_profile_link,

i zaraz pod nim dodaj
"user_comments" => $comment_user_comments_link,

Krok 6

Otwórz plik comments_all_bit.html, ścieżka templates/twoj_szablo/comments_all_bit.html i odszukaj
{lang_com_by} : {comment_user_name} [{comment_user_info}]

następnie zmień go na
{lang_com_by} : {comment_user_name} [{comment_user_info}] [{user_comments}]


Ten obraz jest ukryty dla gości. Zaloguj się lub zarejestruj aby go zobaczyć.


Dalsza część modyfikacji pozwoli wyświetlić link Komentarze użytkownika w komentarzach na stronie szczegółowej fotografii.

Krok 6

Otwórz plik details.php i odszukaj
    $comment_user_icq = (isset($comment_row[$i][$user_table_fields['user_icq']])) ? format_text($comment_row[$i][$user_table_fields['user_icq']]) : "";
if (!empty($comment_user_icq)) {
$comment_user_icq_button = "<a href=\"http://www.icq.com/people/about_me.php?uin=".$comment_user_icq."\" target=\"_blank\"><img src=\"http://status.icq.com/online.gif?icq=".$comment_user_icq."&img=5\" width=\"18\" height=\"18\" border=\"0\" alt=\"".$comment_user_icq."\" /></a>";
}
 

i zaraz pod nim dodaj
//------------------------------------------------------------	 
//----------- Start [Mod] Alle Kommentare des Users ---------
//------------------------------------------------------------
$lang_user_comments = $lang['user_comments']; //Hier Wortlaut des Links
if ( $user_info['user_level'] == GUEST ) {
$comment_user_comments_link = "";
} else {
$comment_user_comments_link = $site_sess->url(ROOT_PATH."member.php?action=showcomments&amp;user_id=".$comment_user_id);
}
$comment_user_comments_link = ($comment_user_comments_link) ? "<a href=\"".$comment_user_comments_link."\">".$lang_user_comments."</a>" : $lang_user_comments ;
//------------------------------------------------------------
//----------- End [Mod] Alle Kommentare des Users ------------
//------------------------------------------------------------

Dalej w details.php odszukaj
"comment_user_ip" => $comment_user_ip,

i zaraz pod nim dodaj
"user_comments" => $comment_user_comments_link,

Otwórz plik comment_bit.html, ścieżka /templates/twoj_szablon/comment_bit.html i odszukaj
{comment_user_icq_button}

i zaraz pod nim dodaj
[{user_comments}]

Ten obraz jest ukryty dla gości. Zaloguj się lub zarejestruj aby go zobaczyć.

Ten obraz jest ukryty dla gości. Zaloguj się lub zarejestruj aby go zobaczyć.
Chciałbym zmienić świat, ale Bóg nie dał mi kodu źródłowego ...!
Ten obraz jest ukryty dla gości. Zaloguj się lub zarejestruj aby go zobaczyć.
Ostatnio zmieniany: 11 lata, 11 mies. temu przez andreoid.

 • Strona:
 • 1
Wygenerowano w 0.38 sekundy

Najnowsze szablony

Great Docs and SupportBrak wiadomości

więcej...

Najnowsze modyfikacje

Native RTL SupportMOD - Komentarze użytkownika
Modyfikacja pozwala na wyświetlenie wszystkich komentarzy zredagowanych przez tego samego użytkownika. Link zainstalowany w profilu użytkownika, oraz w szablonach komentarzy wyświetlanych na stronach szczegółowych poszczególnych zdjęć pokaże wszystkie komentarze danego użytkownika.

więcej...